Udruženje ratnih vojnih invalida OVK podržava prioritete ministra Recice

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica dočekao , je danas na sastanak predsednika Asocijacije Ratnih Invalida OVK FadilShurdha zajedno sa sekretarom Udruženja EnverKrasniqi, sa kojim je razgovarao o situaciji, zalaganju i potrebama udruživanja u ovom teškom periodu pande mije.
Na ovom sastanku, rukovodioci Udruženja Invalida Rata OVK dali su punu podršku ministru Recici, opredeljenjima MRSZ-a u cilju sprovođenja prioriteta, sa posebnim naglaskom na stvaranju pravne osnove koja će im omogućiti raditi u privatnom sektoru svih ratnih veterana OVK, kao i da bi omogućio pravo na mnogim penzijama za porodice Pali Boraca I Invalida Rata .