MRSZ lansira Sektorijalnu Strategiju 2018-2022 i Akcioni Plan za Zapošljavanje Mladih

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite danas lansira dva strateška dokumenta koja su, kao deo Evropske Agende imaju za cilj podizanje blagostanja i rešavanje zapošljavanja mladih u Republici Kosova. Pokretanje Sektorijalne Strategije 2018-2022 i pokretanje Akcionog Plana za Zapošljavanje Mladih donete su danas tokom konferencije koju je organizovala MRSZ.

Ministar MRSZ-a Skender Rečica je rekao da svi ovi dokumenti koji se lansiraju danas su deo strateških dokumenata Vlade Kosova i deo Evropske Agende usmerene su na razvoju zemlje, zapošljavanju i stručnom osposobljavanju i unapređenju socijalne zaštite za građane zemlje.
“Dugoročna je potreba MRSZ-a da izradi i usvoji Sektorijalnu Strategiju i Plan za Zapošljavanje Mladih, jer se na osnovu svog mandata brine za najosetljiviji deo društva a to se već realizuje “, rekao je Ministar Rečica.

Ministar je dodao da nezaposlenost je jedan od najvećih problema u zemlji, a Sektorijalna Strategija i Akcioni Plan za Zapošljavanje Mladih imaju za cilj poboljšanje ove situacije, posebno za zapošljavanje mladih.
“Fokus je i na stručnom osposobljavanju mladih, orijentaciju u karijeri, samozapošljavanju i glavni prioritet zapošljavanje jednog člana onih porodica koje nemaju nijednog zaposlenog “, rekla je Rečica.

Na konferenciji prisustvovao je i Premijer Ramuš Haradinaj, koji je izrazio optimizam u pogledu početka sprovođenja ove strategije koja će, prema njegovim riječima, će mladima olakšati put za pristupanje na tržištu rada.
“Danas mi je zadovoljstvo što Ministarstvo i Ministar Rečica počinju sa sprovođenjem strategije predviđenu za zapošljavanje mladih, identifikujući izračujunući postupke “, rekao je Haradinaj.

Dok, predstavnik Kancelarije Evropske Unije na Kosovu, Riccardo Serri, ponudio je podršku Kancelarije EU-a na Kosovu, i rekao je da će i njima kao kao involvirana strana u ovoj strategij, zapošljavanje mladih biti i prioritet Evropske Agende.