MRSZ i “HELP” predstavljaju dostignuća trogodišnje saradnje

Zamenik Ministra Rada i Socijalne Zaštite, Çerkin Dukolli i predstavnici organizacije “Help”, učestvovali su danas u zaključavanju trogodišnjeg projekta “Podrška za socijalno-ekonomsku stabilnost, kroz jačanje mikro-biznisa na Kosovu”, od kojeg je imao kiristi 850 mikro-biznisa i završio obuku 600 mladih kosovara.

Zamenik Ministra Dukolli je rekao da politike koja se odnose na oblast zapošljavanja i socijalne zaštite nisu samo jedan od najvažnijih prioriteta Vlade, već su usko povezani i sa Agendom za Integraciju u EU iu skladu su sa obavezama i ciljevima Evropskog Programa Ekonomskih Reformi i Sporazuma o Stabilizaciji i Pridruživanju.
“Uprkos nedavnim poboljšanjima na tržištu rada i dosledno poduzetim radnjama, nezaposlenost ostaje glavni ekonomski i socijalni izazov u zemlji. Nedavni ekonomski porast nije dovoljan za značajno poboljšanje performansa tržišta rada “, rekao je on. On je dodao da se analiziraju mogućnosti za reforme na sistemu zapošljavanja na Kosovu i za stvaranje fonda koji bi trebalo da se organizuje u okviru Agencije za Zapošljavanje, koji bi se koristio za efikasnije i značajnije sprovođenje politika zapošljavanja, pri čemu bi se broj korisnika svakako povećao.

On se zahvalio svim partnerima koji su zajedno sa Organizacijom “Help” doprineli uspešnom putu projekta “Podrška socijalno-ekonomskoj stabilnosti kroz jačanje mikro-biznisa na Kosovu. “Kao rezultat zajedničkog angažovanja, podržano je i stvoreno je preko 600 novih i postojećih biznisa, stvorena su nova radna mesta, mnogi drugi su pohađali obuku i sve ovo ima pozitivan uticaj na njihove živote i njihovu porodičnu ekonomiju” rekao je on.

Zahvaljujući Nemačkoj Vladi i drugim donatorima koji su kroz organizaciju HELP su implementirali ovaj projekat, Zamenik Ministra Dukoli je rekao da MRSZ ostaje posvećena konkretnim obavezama i projektima koji će pomoći zapošljavanju i rastu tržišta rada zemlje.