Ministar Rečica sastao se sa Ambasadorom Kuvajta u Albaniji

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Reçica, primio je danas Ambasadora Kuvajta u Albaniji, g. Feiza Mišari Al Jasima, i obavestio ga je o trenutnoj situaciji u vezi sa obavezama i planovima MRSZ-a u odgovarajućim oblastima.

Ministar Rečica se zahvalio Ambasadoru Kuvajta na stalnoj podršci koju država Kuvajt daje Republici Kosova u njenim najvažnijim procesima.

Sa druge strane, Ambasador Feiza Mišari Al Jasim zahvalio se Ministru Rečici na prijemu i konstruktivnom sastanku i još jednom je ponovio bezrezervnu podršku države Kuvajta za Republiku Kosova.

Ministar Rečica i Ambasador Feiza Mišari Al Jasim dogovorili su se o daljom produbljenju saradnje u prioritetnim pitanjima, kroz koordinaciju aktivnosti u relevantnim oblastima i razmatrajući mogućnosti za blisku saradnju sa Kuvajtom u oblasti zapošljavanja i dobrobiti građana uopšte.