Ministar Recica dobija podrsku od Svetske Banke za preduzete reforme

Ministar Rada i Socijalne Zastite , Skender Rečica, sastao se danas sa predstavnicima Svetske Banke, koju je predvodio Stefanie Brodmann, koje je najavio za niz pitanja i reformama preduzetrih od strane MRSZ u različitim oblastima.

Tema rasprave između ministra Rečice i predstavnika Svetske Banke je bio novi Zakon o Radu i reforme koje je MRSZ izradio u vezi sa radnim odnosom.
Takođe, na sastanku je razgovarano o potrebnim reformama penzionog sistema, gde Ministar je naglasio da je zakonodavni program vlade za ovu godinu, MRSZ predviđa izradu jednog koncepta o penzijskom zakonu.

Pored toga, ministar je informisao predstavnike Svetske Banke za reforme u smislu pristupa osoba sa ograničenim sposobnostima , gde je rekao da je Ministarstvo planira sveobuhvatan zakon koji reguliše prava na kategoriju osoba sa ogranicenim sposobnostima .

Ministar je zahvalio predstavnike Svetske Banke na stalnoj podršci, dok je sa njihove strane dobio je saglasnost o podršci i spremnost za saradnju na pitanja koja su razmatrana na sastanku, kao i drugim oblastima gde je potreba za saradnjom.