MRSZ i UNDP podržavaju građane i preduzeća potrebnom opremom

Pristina , 24 novembar 2020
Minstar Rada i Socijalne Zaštite , danas zajedno sa stalnom predstavnicom UNDP-a na Kosovu, gđom. Maria Suokko,sastalim se sa neke od tražitelja posla, kojima je obezbeđena potrebna oprema za početak rada u njihovom radu, kao korisnici Programa Samozapošljavanja za repatrijante koji je najavljen ove godine.

S tim u vezi, ministar Rečica rekao je da je veoma srećan što smo u ovom teškom vremenu suočavanja sa pandemijom COVID-19 i poteškoćama koje je ovo donelo opštem blagostanju građana uspeli da podržimo stotine građana da postanu deo tržišta rada kroz svoje poslove.

Mi kao Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite (MRSZ), u saradnji sa našim partnerom, Programom Ujedinjenih Nacija za Razvoj (UNDP) na Kosovu, ove godine smo kroz prvu fazu Programa Samozapošljavanja podržali 136 lica koja traže posao u otvaranju preduzeća. Pre nekoliko dana najavili smo drugu fazu programa samozapošljavanja koja će podržati mnoge druge tražioce posla vraćene na Kosovo, rekao je ministar Rečica.

Takođe, ministar MRSZ, Skender Rečica, rekao je da, pored Programa Samozapošljavanja, podržavamo i dugoročno zapošljavanje osoba koje traže posao kroz Program subvencionisanja zarada, u saradnji sa preduzećima, kao napor da se pomognu i tražioci posla i preduzećima na mestu.