Ministar Reçica u podršci posao tražiocima za otvaranje novih preduzeća

U cilju pružanja stalne podrške posla tražiocima na Kosovu, Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ), u saradnji sa Programom Ujedinjenih Nacija za Razvoj (UNDP) na Kosovu, najavilo je otvaranje druge faze Programa Samozapošljavanja 2020, za Repatrirana lica, posao tražilaca na Kosovu.

S tim u vezi, Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Reçica, rekao je da će program podržati vraćene ljude koji traže posao u otvaranju njihovih preduzeća različitih profila, preduzeća koja su u stanju da prežive konkurentnog tržišta raditi. Takođe je naglasio da ova povećana podrška dolazi u ovo vreme suočavanja sa Pandemijom COVID-19, tako da posao tražioci na Kosovu još više osećaju ruku nege države.

Takođe, ministar Rečica je naglasio da je u prvoj fazi Programa samo zapošljavanja ove godine podržano 136 vraćenih lica koja traže posao koji su već otvorili biznise i počeli da rade.

Za sve dodatne informacije i obrazac za prijavu, MRSZ je postavilo na raspolaganje sledeću vezu: https://mpms.rks-gov.net/shpallje/njoftime/ dhe https://aprk.rks-gov.net.