Ministar Rečica sastao se sa predstavnicima nemačke organizacije “ASB”

Ministar Rada i Socijalne Zastite,Skender Rećica, docekao je danas na sastanku predstavnike nemačke organizacije,Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), na čelu sa direktorom kancelarije za Kosovo, Dafinom Hoxha, gde su razgovarali o zajedničkim projektima za budućnost.

Ministar Rečica je zahvalio gospođi Hoxha i predstavnicima ASB-a na njihovoj spremnosti da sarađuju i rekla da je MRSZ uvek spremno da koordinira akcije kako bi se povećala ukupna društvena dobrobit u zemlji.

Predstavnici ASB-a i ministra Recica dogovorili su se za konkretne akcije u vezi sa saradnjom u oblasti socijalne dimenzije, sa projektima vezanim za zapošljavanje i dobrobit građana u socijalnoj pomoći.