Ministar Reçica poziva omladinu da posete Centre za Stručno Osposobljavanje

Priština, 26 marta 2018

U okviru promovisanja aktivnih mera tržišta rada, Ministar Rada i Socijalne Zastite Skender Reçica posetio je Centre za Stručno Osposobljavanje u Prištini i Mitrovici, gde se pružaju usluge stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije.
Na CSO-je u Prištini, ministar se sretao sa mladim ljudima, među njima i sa nekoliko sa postdiplomskih studija, koji trenutno pohađaju obuku.

Takođe, ministar se sreo i sa mladim ljudima sa sindromom koji se obučavaju u ovom centru, na osnovu Sporazuma između MRSZ-te i Udruženja “Down Sindrome Kosova” za stručnu obuku 30-45 mladih sa ovim sindromom, u centrima u Prištini, Mitrovici i Prizrenu.

Ministar Reçica je čestitao mladima o radu koji rade i čestitao predstavnicima CSO -a o neumornom angažmanu. “Pozivam što više mladih ljudi da se prijavljuju u Kancelarije za Zapošljavanje i dođu u posetu našim centrima za stručno osposobljavanje, jer postoji veliki broj profila i to je jedna dobra prilika za osposobljavanje i postanete deo tržišta rada “,rekao je ministar.

Dalje, ministar je posetio CSO-je u Mitrovici, gdje su ga predstavnici omladine i centra informisali o obukama koje se održavaju u oblastima kao što su: Građevinarstvo, informatika, kuhinja, krojenje, itd.
U Mitrovici se ministar sastao sa gđom. Shehrije Carani, koja je završila stručnu obuku na CSO-je i sertifikovana je u profesiji kuvarice, gdje je zatim zaposlena u vrtiću “Gëzimi Ynë” u Mitrovici.

Gospođa Carani je rekla da je obuka, koju je pohadala služilo dosta toga da se obučava i da pronađe posao odmah nakon završetka obuke u centru.
Tokom obilaska vrtića gde gospođa Shehrije Carani radi , ministar Reçica je rekao da njen primer treba da posluži kao model uspeha, i istovremeno pozvao je žene da postanu deo obuke koji se nudi u CSO-je u Mitrovici.
Ministar je dodao da su stručno osposobljavanje i prekvalifikacija su ključni deo za ublažavanje nezaposlenosti u zemlji, ali i među glavnim prioritetima MRSZ-te.