Odrzava se Sastanak “Okrugli Sto za Bezbednost i Zdravlje na Radu”

Zam/ministar Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, Çerkin Dukolli je prisustvovao zajedničkom sastanku između socijalnih partnera koji se sastoje od od poslodavaca, zaposlenih i zvaničnih predstavnika Vlade Kosova na temu “Okrugli Sto za Bezbednost i Zdravlje na Radu”, koju je organizovala Unija Nezavisnih Sindikata Kosova – UNSK .

Svrha ovog okruglog stola bila je pravilna koordinacija između socijalnih partnera i preduzimanje koraka u potiskivanju i pokretanju države u primeni Zakona o Bezbednosti i Zdravlju na Radu, koji je od ranije usvojen.

G. Dukolli tokom ovog okruglog stola zahvalio organizatorima i učesnicima ovog sastanka i najavio da Bezbednost i Zdravlje na Radu i dalje predstavljaju glavne prioritete Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite. On je dodao da zakonodavstvo koje pokriva oblast bezbednosti i zdravlja na radu je već regulisano i uključene su sve direktive EU.
“Prvobitno je izrazio zahvalnost na organizovanju ovog okruglog stola u cilju rešavanja izazova sigurnosti i zdravlja na radu, koji je i dalje prioritet Ministarstva Rada i Socijalne Zastite a. MRSZ je sponzor Zakona o Bezbednosti i Zdravlju na Radu, koji pokriva celu ovu oblast i reguliše različita profesionalna pitanja koja se odnose na zdravstvene i bezbednosne aspekte rada. Radimo kao svake druge godine, čak i ove godine imamo vizijsku kampanju u smislu poštovanja prava radnika “, rekao je zamenik ministra g.Dukolli.

Dukolli je dodao da je još jedna obaveza koju je Vlada primila u tom pogledu funkcionalizacija Nacionalnog Saveta za Sigurnost i Zdravlje na Radu (NSSZNR ),jedan savet u miksnom saatavu od vlade i socijalnih partnera.

“Savet je posetio Medicinski Institut Rada u Obiliću i Nacionalni Medicinski Centar Rada u Đakovici, smo upoznati sa radom i kapacitetima ovih centara, međutim, u našoj preporučivoj ulozi ćemo se baviti svakim pitanjima koja se odnose na sigurnost na radu, bezbednost i zdravlje radnika. Ovaj savet će preporučiti Ministarstvu Zdravlja da što je pre je moguće imati Registar Profesionalnih Bolesti “, rekao je g. Dukolli.

Prisutna na ovom sastanku bila je i predstavnica Konfederacije Međunarodnih Sindikata -ITUC – PERC gđa. Enisa Salimović, koja je u pozdravnom govoru rekla da visoko ceni saradnju i uzajamnu podršku sindikata na međunarodnom nivou.

Važna stvar, koju su razni panelisti rekli na ovom okruglom stolu je da je potrebno više učiniti u primeni zakona koji reguliše oblast zdravstva i sigurnosti na radu, odnosno njihovu implementaciju.