Ministar Arban Abrashi je imaugurisao renoviranje Skupštine opštine u Elez Hanu

Ministar Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite,g.Arban Abraši, zajedno sa g.Christof Stock rukovodiocom sektora za saradnju kancelarije EU na Kosovu, i gradonačelnik Elez Hana ,g. Rufki Suma, prisustvovao je inauguraciji renoviranja Skupštine opštine Elez Hana. Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Komisije u okviru programa “Lepo Kosovo 2”, dok u realizaciji ovog projekta je uspelo da se zaposli 52 lica, gde 40 od njih već dugo niz godina nezaposleni. Ministar Abrashi e naglasio je da, Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite će produžiti podršku i u budućnosti Elez Hanu, naročito sa projektima zapošljavanja .Tokom boravka u opštini Elez Hanu, ministar Abraši je inaugurisao kancelariju penzionera. Ova kancelarija će pružati usluge građanima ove opštine i olakšati usluge za penzionere i neće morati da putuju u opštini Kaçanika , za obavljanje ovih usluga

Thank you!

Continue improving translation quality

Go to Translate Community

Your contribution will be used to improve translation quality and may be shown to users anonymously

Contribute

Close

Help improve Google Translate

Join the Translate Community

Ministri Arban Abrashi inauguroi renovimin e Kuvendit Komunal të Hanit të Elezit Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi, së bashku me Z. Christof Stock, udhëheqës i sektorit të bashkëpunimit në zyrën e BE-së në Kosovë, si dhe kryetarin e komunës së Hanit të Elezit, Rufki Suma, mori pjesë në inaugurimin e renovimit të Kuvendit Komunal të Hanit të Elezit. Ky projekt është financuar nga Komisioni Evropian në kuadër të programit “Kosova e bukur 2”, ndërsa në realizimin e këtij projekti është arritur që të punësohen 52 persona, ku 40-të prej tyre për shumë vite ishin të papunë. Ministri Abrashi theksoi se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, do të vëzhdojë të përkrahë edhe në të ardhmen komunën e Hanit të Elezit, në veçanti me projekte punësimi.Gjatë qëndrimit në komunën e Hanit të Elezit, ministri Abrashi ka përuruar edhe zyrën e pensionistëve. Kjo zyrë do të ofrojë shërbime për qytetarët e kësaj komune dhe do të lehtësojë shërbimet për pensionistët dhe nuk do të kenë nevojë që të udhëtojnë në komunën e Kaçanikut, për të kryer këto shërbime.