Projekti za modernizaciju službe za zapošljavanje na Kosovu

Danas u Suvoj Reci, Ministar MRSZ-a, g. Arban Abraši, zajedno sa Predsednikom Opštine Dr. Sali Asllanaj svečano su otvorili Opšinsku Kancelariju za Zapošljavanje. Kancelarija sa površinom od 215 kvadratnih metara je rezultat saradnje između Ministarstva i Opštine.

Modernizacija službe za zapošljavanje je prioritet koji pored povećanja profesionalnog kapaciteta i poboljšanja pružanja kvaliteta i game usluga će rezultirati i poboljšanjem infrastrukture.

” Zalažemo se da naša služba za zapošljavanje vrati u fokusu posaotražioca i poslodavaca i da se to postigne preko projekata koje su vezani sa ponudom i potražnjom na tržištu rada. Sa novom Opštinskom Kancelarijom za Zapošljavanje u Suvoj Reci, građani će imati efikasnije usluge “, rekao je ovom prilikom Ministar Abraši.