Ministar Rašić u poseti radnicima u 40-spratnoj zgradi

U okviru jedno mesečnj senzibilnoj kampanji koju je ministar Rada i Socijalne Zaštite g. Nenad Rašić najavio dana ranije, o značaju i tačnih informacija o Zakonu o Sigurnosti i Zdravlje na Radu danas zajedno sa ostalim partnerima kao UNSK, KAB i Američka Komora na Kosovu je posetio jedan veliki broj radnika u radovima koji se obavljaju na izgradnji 40 spratnoj zgradi , ugovorena od Građevinske kompanije Aldi – Construction, dok investitor-ENK Invest Group, jedan ogroman projekat u koji će investirati više od 300 miliona evra i smatra se jedan najvećih projekata na Balkanu.
Ministar Rašić je upoznat izblizu o uslovima i radnoj sredini radnika, uglavnom sa zdravlja i bezbednosti prilikom kojoj je rekao da je danas tu da bi se preciznije uverio o slučaju poštovanja ili ne poštovanja prava radnika u skladu sa Zakonom o Sigurnosti i Zdravlju na Radu.

“Danas smo u jednoj poseti, kao uobaveštenoj kampanji za sigurnost i zdravlje na radu i osećamo se privilegiraani da posetimo jedan takav projekat kao š to je ovaj sada, jer je to trenutno najveći projekat na Balkanu i zato došli smo da saznamo o poštovanje Zakona i potvrđeno je od strane rukovodstva da se ovde poštuju svako od prava radnika “, rekao je između ostalog ministar Rašić.

Prema rečima ministra Rašića, Inspektori Inspektorata za Rad će nastaviti rad i posete kod radnicima u raznim biznisima u koja će se potvrditi da li postoji poštovanje prava radnika. U slučaju da postoji neki eventualni prekršaj od strane preduzeća, tada će proslediti kazna zavisno od izvšenih prekršaja.

Slogan u kojeg smo naišli u ovoj kompaniji je bila veoma značajna: Neophodno je da se održe ova sredstva :
-Stavite zaštitne naočare
-Stavite kacigu bezbednost
– Stavite zaštitu na uha.
– Stavite masku
-Obuvaj cipele za rad i
– Nosite radne rukavice.

Samo prošle godine u najnavedenim sektorima i najosetljivim je smatrano da je se građevinski sektor kao najugroženija oblast sa smrtnih slučajeva i povreda na radu.