Zam/ ministar Shurdhaj sastao sa sa predstavnicima UNICEF-a ILO Međunarodne organizacije rada

Zam/ministar Rada i Socijalne Zastite , g. Fatmir Shurdhaj , u pratnji drugih zvaničnika MRSZ, održao je jedan radni sastanak sa predstavnicima UNICEF-a i Međunarodne Organizacije Rada,sa ciljem kako bi diskutovali o mogućnostima saradnje izmedu UNICEF-a i MRSZ za komponentu AGTSH “Deca na radu”.

Ministarstvo Rada i i Socijalne Zastite je planiralo da sprovede jedno istraživanje o “Deci na radu” na Kosovu. Od pitanja koje Ministarstvo je planiralo da istražuje je napomenuti da je ova informacija obuhvatilo oko 90% od ankete AGTSH i na osnovu zahteva MRSZ obe strane strane su se saglasile da razgovaraju o mogućnostima saradnje u ovom pogledu.
Predloženo je, da se podaci prikupljuju i kroz istraživanja AGTSh i MRSZ i na zahtev MRSZ da se diskutuje o mogućnosti uključivanja jos nekih dodatnih pitanja u uptnik,AGTSh tako da bi ovi podaci omogučili MRSZ izraditi jedan izdvajan izveštaj o ” Deci na radu”.

Zam / ministar Shurdhaj je izrazio zahvalnost i rekao je da MRSZ je jako interesovano da prikupi pouzdane podatke o pitanju “Deca na radu”stoga, MRSZ će biti otvorena za saradnju sa UNICEF-om u tom pogledu. Za više, g. Shurdhaj je objašnjavao da MRSZ sa prikupljenim pouzdanih podacima ima za cilj koristi ih za nastavak izrade Strateškog Plana MRSZ; Socijalnih Politika na Nacionalnom nivou kao i Regionalnoj Strategiji 2014-2020.

Takođe, tokom sastanka, g. Shurdhaj je rekao da MRSZ je interesovano da prikupi opšte informacije o pitanju učešća dece u radu, i također specifična posla u kojima se deca sa Kosova involvirana , uključujući decu koja rade u poljoprivredi itd.