Ministar Rašić sastao sa regionalnim direktorom GIZ rada na Kosovu g James Magbeth Forbes

Ministar rada i socijalne Zaštite g. Nenad Rašić , održao je jedan radni sastanak sa predstavnicima Nemačke Oorganizacije GIZ,organizacija koja podržava i pruža podršku institucijama i vladinim organizacijama u promociji , ekonomskom socijalnom i političkom razvoju.

Tokom sastanka , ministar Rašić i Regionalni direktor GIZ na Kosovu , g. James Macbeth Forbes razgovarali su o saradnji u oblasti zapošljavanja mladih sa Kosova . Diskutovano je da na kakvom nacinu mogu se postići efikasniji i pozitivniji rezultati za poboljšanje opšteg stanja zapošljavanje mladih ljudi imajuci u obziru veliki procenat stanovništva ispod 30 godina starosti .
Ministar MRSZ , g. Nenad Rašić zahvalio je prisutne na pomoć i ponuđenu podršku i cenio je činjenicu da treba povećati angažovanje da se pronađu mogućnosti u realizovanju realnim projektima koji će pomoći van mere situaciju u kojoj je kosovsko društvo danas , za jedan više održiv i socijalni razvoj.