Ministar MRSZ, g.Rašić dočekao je predstavnike Saveza Penzionera Kosova

U Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, ministar g. Nenad Rašić sa njegovim saradnicima dočekao je na jedan radni sastanak predstavnike iz Saveza Penzionera Kosova ,presedanom od strane g. Shaban Kajtazi.

Ključno pitanje za diskusiju na ovom sastanku bilo je, usvajanje Zakona o Penzijskim Šemama Finansirane od Vlade, kojom prilikom ministar Rašić je navodio da ima političku spremnost za rešavanje problema penzionera, i za to zahtevao je bržim usvajanju ovog zakona , na tom načinu da bi se obavilo određeno kategorizovanje, koje je neophodno.