Ministar Rašić sastao se sa delegacijom Međunarodnog Monetarnog Fonda (MMF )

Ministar Rada i Socijalne Zastite g. Nenad Rašić, uz drustvo svojih saradnika , primio je danas delegaciju MMF-a koju predvodi gđ.Nina Budina . Teme razgovora bile su važna pitanja Ministarstva i izazovima sa kojima se suočavamo u njihovom sprovođenju . Među temama su nastavak decentralizacije socijalnih usluga, veterana, i pitanje političkih zatvorenika i penzionog zakona. Ministar Rašić je najavio predstavnike MMF o performanse ratnih veterana i formiranja jedne vladine komisije koja će utvrditi procedure koje treba primeniti za određivanje broja korisnika u ovoj kategoriji . Ministar, takođe je obavestio učesnike da pitanje zakona o penzijama je već u toku , takode obavestio ih je da je isti već prošao na prvo čitanje u parlamentu, a sada se nalazi u procedure na parlamentu , ali još nije usvojen . Ovaj zakon sadrži osnovne penzione šeme starosne penzije, šeme obveznika doprinosa za starosnu penziju, šeme ogranicene sposobnosti i šema prevremene penzije.

Tokom sastanka , predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda su izrazili spremnost da i u narednom periodu će nastaviti da podržavaju Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite.