MRSZ i opština Klina potpisali su Memorandum Saradnje

Danas, u prostorijama MRSZ,zam.ministar Rada i Socijalne i Socijalne Zaštite, g. Fatmir Shurdhaj i presednik Opštine Kline g.Sokol Bashota , potpisali su Memorandum Saradnje koji ima za cilj stvaranje zakonske osnove za izgradnju objekta za stanovanje za porodice palih boraca, invalida i veterana OVK u Klini .
Imajući u vidu situaciju u kojoj se nalaze mnogo porodice palih boraca, invalida i veterana OVK,sa ciljem ka stvaranju što boljih mogućih uslova za jedan dostojanstven život,takav kao i zaslužuju ove kategorije, MRSZ i opština Kline će sarađivati za realizaciju ovog projekata, za koji MRSZ predviđa da izdvoji iznos od 70 hiljada eura za 2013 godinu, dok za potpuni završetak projekta, MRSZ će izdvojiti sredstva iz svog budžeta i za naredne tri godine .
Prema ovom Memorandumu, Opština Kline obavezuje se da obezbedi neophodnu zakonsku infrastrukturu za realizaciju projekta, izraditi detaizovani projekat prema standardima i u usklađenosti sa propisima Republike Kosovo za izgradnju . Takođe, opština Klina će objaviti tender za izgradnju , pobrinuti će se za njegov završetak i za raspodelu stanova za dobitnike,bez učesništvo MRSZ .
Tokom sastanka g. Shurdhaj i Bashota razgovarali su i o obostrane direktne mogućnosti saradnje, i o drugih zajedničkih projekata, spomenuto je o početku šumskih projekata u kojima iz ove opštine će imati koristi 20 nezaposlenih , koji će biti zaposleni u vremenskom periodu od dva meseca .