Održan je sastanak sa temom – Slobodno Kretanju Radne Snage u Regionu

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite u saradnji sa Savetom za Regionalnu Saradnju ( RCC) i Međunarodnu Organizaciju za Migraciju (IOM ), organizovao je radni sastanak sa temom o slobodnom kretanju radne snage u regionu. Ovaj sastanak je održan u okviru sprovođenja Strategije za Jugoistočnu Evropu 2020 za otvaranje radnih mesta i prosperitet u Evropskoj perspektivi. Ova strategija je usvojena od strane ministara ekonomije i vlada zemalja Jugoistočne Europe u 2013 godini.

U svom govoru na otvaranju sastanka, Ministar MRSZ-a g. Nenad Rašić je rekao: “Kosovo je preuzela mere za podsticanje kretanja radne snage sa susednim zemljama”. Prema tome ” Inspirisani iskustvom zemalja EU, potpisan je sporazum sa Albanijom za stvaranje jednog zajedničkog Job Portala ( a u toku su razgovori i sa Makedonijom) “.