Održana je Konferencija o Pokretanju Projekta za Alternativnu Energiju

Alternativna energija znači postizanje električne energije kroz sunce, vodu i vazduh, a preduslov i kriterijum Evropske Unije je da do 2020-te godine širom Evrope alternativna energija integriše u evropskom energetskom sistemu, koji neće zagađivati životnu sredinu nego će ga učiniti čistim. To je bila tema razgovora Konferencije organizovane od strane Kosovskog Poslovno Saveza (KPS) i Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ) u saradnji sa Centrom ”Teslianum” iz Beograda, sa temom “Sprovođenje Platforme 20-20-20 na Kosovu i razvoj regijonalne saradnje kroz otvaranje zajedničkih kompanija za stabilizaciju Balkana”.