Održan je prvi sastanak Nacionalnog Saveta za Bezbednost i Zdravlje na Radu

Zamenica ministra Rada i Socijalne Zaštite,gđ Rita Hajzeraj-Beqaj, danas je sazvala na jedan konsultativni i informativni sastanak,Nacionalni Savet za Bezbednost i Zdravlje na Radu.

Rukovodioc NSBZR,zam/ministra MRSZ, g-đa Rita Hajzeraj-Beqaj na ovom sastanku obavestila je prisutne sa mandatom i važnosti ovog Saveta, za sigurnost i zdravlje radnika.
Svi članovi Nacionalnog Saveta, koji su pozdravili odluku premijera i početak funkcionisanja ovog saveta, obećali su da će anagazovati maksimalno da ovo telo delovati u potpunosti u skladu sa zakonskim odredbama zemlje.