Mbahet takimi i parë i Këshillit Kombëtar për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

Prishtinë, më 16 janar 2017

Zëvendësministrja e Punës dhe Mirëqennies Sociale, znj Rita Hajzeraj-Beqaj, sot ka thirrur në një takim konsultativ dhe informues, Këshillin Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë.

Kryetarja e KKSSHP, zëvendësmiinistrja e MPMS-së, znj. Rita Hajzeraj-Beqaj, në këtë takim i njoftoi të pranishmit me mandatin dhe rëndësinë e këtij Këshilli, për sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve.

Të gjtihë anëtarët e Këshillit Kombëtar, e përshëndetën vendimin e kryeministrit dhe fillimin e funksionalizimit të këtij këshilli, të cilët u zotuan se do të anagzhohen maksimalisht që ky organizëm të veprojë në harmoni të plotë me dispozitat ligjore të vendit. U diskutua po ashtu se, si Këshill i ri, që po fillon punën për herë të parë në Kosovë, do të ishte mire që të konsultohen dhe të merren në konsideratë edhe përvojat e vendeve të rajonit.

Përbërja e Këshillit Kombëtar për Sigurinë  dhe Shëndetin në Punë, është si vijon: Rita Hajzeraj-Beqaj, zvm/ MPMS; Izet Sadiku, zvm/ i Shëndetësisë; Basri Ibrahimi, kryeinspektor i Punës, MPMS; Besim Mustafa, OEK; Sylejman Klinaku, AKB; Hysen Hyseni, Bashkimi i Sinidikatave të Kosovës; Adem Llumnica, Bashkimi i Sindikatave të Kosovës; Xhevat Pllana, ekspert i Mjekësisë së Punës; Izet Shehu, ekspert nga fusha e shëndetit dhe sigurisë në punë (KEK); Minir Curri, ekspert nga fusha e shëndetit dhe sigurisë në punë (Hani i Elezit –Fabrika e Gëlqeres) dhe një ekspert ad- hoc sipas rastit.

Në këtë takim u vendos që organet drejtuese të Këshillit të zgjidhen në mbledhjen e ardhshme, e cila do të thirret në dakordim me minsitrin e MPMS-së, Arban Abrashi dhe Këshillin Ekonomik Social.