Održan je sastanak Međuministarskog Komiteta za Prava Dece

Na sastanku Međuministarskog Komiteta za Prava Dece kojim je predsedavao Premijer Kosova g. Isa Mustafa, učestvovala je i Zamenica Ministra Rada i Socijalne Zaštite, g-đa Rita Hajzeraj-Bećaj. Tokom sastanka je predstavljen proces izrade Strategije i Akcionog Plana za Dečija Prava 2016-2020.

Zamenica Ministra Hajzeraj-Bećaj na sastanku je diskutovala i o porastu socijalne šeme za decu, opštinske fondove za ugroženu i napuštenu decu. Tokom sastanka ona je naglasila: “Prava dece danas, nisu u stanju u kojem želimo na Kosovu, ali mi neprestano radimo da se poštuju prava dece kao za svu decu sveta, prema Konvenciji o Pravima Dece.

Zakoni koji štite ovu decu počinju od Kaznenog Zakona, Zakona o Radu i razne međunarodne konvencije koje zabranjuju zlostavljački rad dece, mi radimo u tom pravcu, da ova nepravda bude eliminisana “.

Na kraju, Zamenica Ministra Rada i Socijalne Zaštite g-đa Rita Hajzeraj-Bećaj je rekla da mi kao Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite nastavićemo da obezbedimo dovoljno sredstava i da stvorimo dovoljno prostora i za rekreaciju za dece.