Održava se Regijonalna Konferencija za “interdisciplinarnih Razmena Prakse za Zaštitu Dece”

Danas, zamenica ministra MRSZ gđ.Rita Hajzeraj-Beqaj učestvovala je u “Regijonalnoj Konferenciji za „Interdisciplinarnih Razmena Prakse za Zaštitu Dece” sa ciljom koordinacije i razmenu najboljih praksi u zaštiti dece, u kojoj konferenciji ,zamenica ministra Hajzeraj-Beqaj je istakla značaj multidisciplinarnog pristupa u upravljanju predmetima.

Tako da , u januaru ove godine Vlada Kosova je preuzela inicijativu za izradu Nacrt Zakona o zaštiti dece, ova inicijativa je pri kraju završetka sa prosledom Nacrt Zakona u parlamentu.

Zamenica ministra gđ. Rita Hajzeraj-Beqaj naglasila je da će Ministarstvo podržati svaku inicijativu koja ima veze sa poboljšanjem položaja dece koji se smatraju marginalizovani.

U ovoj Konferenciji prisustvovali su i Ambasadorica Holandije na Kosovu gđ Gerrie Willems i gđ Laila Omar Gad – Šefica kancelarije UNICEF-a na Kosovu.