Ministar Abrashi potpisao je ugovor sa Diakonie i zapošljavanje 54 mladih u Nemačkoj

Ministar MRSZ, Arban Abraši u partnerstvu sa GIZ, Diakonie i APZK potpisali su Sporazum o stručnom osposobljavanju i zapošljavanju u Nemačkoj 54 mladih ljudi sa Kosova. Ovaj projekat je omogućeno uz podršku MRSZ, nemačke organizacije Diakonie, GIZ-a i Agencije za Promociju Zapošljavanje na Kosovu.