Održava se Rajonalna Konferencija o Zbrinjavanju i Razvoja Ranog Detinjstva

Danas je održana i nastavlja se održati rajonalna konferencija “Investicija u Zbrinjavanju i Razvoju tokom Ranog Detinjstva: Činjenice ,Mogučnosti i Izazovi, organizovano od organizacije“Save the Children”, u saradnji sa Ministarstvo Obrazovanja Nauke i Tehnologije.

Konferenca cilja pružati najbolje prakse o značaju konkretne investicije u zbrinjavanju i razvoja ranog detinjstva ,izmedu sastavljacima politikama i pružaocima centralnih i lokalnih usluga.