Repatrirane osobe na Kosovu će imati više mesta na tržištu rada

Ministar Rada i Socijalne Zastite, g.Skender Rečica danas je potpisao jedan Sporazum o Saradnji između Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, Ministarstvo Unutrašnjih Poslova i Kancelarije UNDP-a na Kosovu.
Ovaj sporazum se odnosi reintegracijom na tržište rada i društvo repatriranih lica na Kosovu iz inostranstvo.

Kao takav, sporazum je od jedne posebne važnosti jer se zasniva na pružanju aktivnih mera tržišta rada, koji će, kroz razne projekte, dati subvencije za plate ili grantove za samozapošljavanje, stvoriti olakšice za ove osobe.

Ministar Rečica smatrao je ovaj sporazum veoma važnim i obavezao se da bude bliski partner sa MUP-va i UNDP-om u sprovođenju sporazuma.

Takođe, predstavnici MUP-a i UNDP-a, pozdravili su potpisivanje ovog sporazuma i izrazili spremnost za saradnju i u budućnosti.