Saopštenje /Obaveštenje za Meru br. 15 Fiskalnog Paketa za Hitne slučajeve

Poštovani,

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ) obaveštava sve porodice i građane da počevši da od danas, datuma 17 avgusta 2020. godine, u svim Centrima za Socijalni Rad u svim opštinama Republike Kosovo, započeo je postupak obaveštavanja i žalba u vezi sa odlukom o mesečnoj asistenciji , prema meri br. 15 Fiskalnog Paketa za Hitne Slučajeve.

Sve porodice koje su se prijavile za mesečnu pomoć́ u iznosu od 130,00 evra, prema Meri br. 15 Fiskalnog Paketa za Hitne slučajeve i do sada nisu dobile službeno obaveštenje putem telefonskih poruka ili direktnog kontakta od Institucija Centralnog ili Lokalnog Nivoa , mogu se obratiti i u Centrima za Socijalni Rad odgovarajuće opštine do 31 avgusta 2020 god. Da bi dobili službenu odluku i iskoristili priliku za žalbu na ovu odluku.

Svaka porodica koja je podnelo zahtev za ovu meru dobiće rešenje zajedno sa izveštajem upoređujući nalaze od elektronskim sistemima Poreske Administracije Kosova (PAK), Agencije za Registraciju Civilnih Osoba (ARC), Agencije za Zapošljavanje Republike Kosovo ( AZRK) i poređenje sa penzijskim i socijalnim šemama Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite .

Obaveštavamo vas, da će svaka netačna izjava i neprijavljivanje dokumenata, ili stvarnih činjenica tokom procesa podnošenja žalbi Centrima za Socijalni Rad, sprečiti dalju obradu žalbe u Komisiji za Razmatranje Žalbi za meru br. 15. u okviru MRSZ-a.

Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa postupkom za podnošenje pritužbi možete se obratiti i na ove brojeve telefona; 038-212 311 i 038-212 504.

S poštovanjem

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite