MRSZ i UNDP podržavaju preko 2.000 domaćinstava sa kuponima za prehrambene i higijenske proizvode

Ministar Rada i Socijalne Zastite, Skender Reçica, zajedno sa Upravnicom Portfelja za Održivi Razvoj UNDP-a, gđom. Shkipe Deda-Gjurgjiali, danas je podelio kupone za podršku preko 2.000 ugroženih porodica koje žive u ekstremnom siromaštvu i koji će  za 3 meseca koristiti za snabdevanje hranom, higijenom i drugim neophodnim stvarima.

Ova podrška, koja je prvi put primenjena na Kosovu, ostvaruje se direktnom finansijskom podrškom vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg i namenjena je porodicama sa teškim uslovima, uglavnom onima sa samo jednim roditeljem i drugim porodicama u ugroženim situacijama. Ministar MRSZ-a, Skender Reçica, rekao je da u ovoj teškoj pandemijskoj situaciji pomaganje porodicama iz ranjivih grupa koje primaju socijalnu pomoć́ najbolje pokazuje svu našu obavezu i zalaganje kao MRSZ da budemo  bliski građanima, kojima je potrebna  pomoc i podržavanje.

 

Ministar Reçica se zahvalio i izrazio zahvalnost vladi Velikog Vojvodstva Luksemburg na finansijskoj podršci i UNDP-u na sprovođenju šeme kako bi što više podržali potrebe ranjivih grupa. Takođe, ministar Rečica rekao je  da ,kao ministar MRSZ-a, veoma sam srećan što imam koliko toliko manje mogućnosti da budem blizak sa  ovim porodicama i da moja posvećenost poboljšanju života i blagostanja građana nikada neće nedostajati.

 

Dok je Shkipe Deda-Gjurgjiali iz UNDP-a naglasila je  da, kroz ovu šemu želimo da pružimo ovim 2000 izabranim porodicama da kupe neophodne stvari koje su im najpotrebnije, a koje nisu pružene putem druge humanitarne pomoći.

Program šema sa Karticama  /kuponima ima za cilj da podeli porodice u 3 grupe i finansijski ih podržava svakog meseca, tokom perioda od tri meseca, sa različitim vrednostima kao što su:

 

– Porodice do     1-4 člana sa   po         180 eura na 3 meseca (60×3)

– Porodice sa       5-7 članova sa  po    210 evra na 3 meseca (70×3)

– Porodice iznad     8 članova sa po     240 eura na 3 meseca (80×3)

 

Glavne grupe korisnika biće porodice sa malim primanjima, porodice sa jednim roditeljem, porodice sa posebnim potrebama i siromašne porodice koje žive u ruralnim  sredinama . Identifikacija porodica koje ispunjavaju uslove vršiće se. u uskoj koordinaciji sa centrima za socijalni rad. Oni koji budu izabrani moraju da ispunjavaju određene posebne uslove pored opštih, gde u početku sve porodice moraju biti korisnici programa socijalne pomoći bilo iz prve ili druge kategorije i pripadati jednoj od kategorija kao najviše u nastavku:

  1. Samohrani roditelj, sa naglaskom na samohrane majke
  2. Porodice koje imaju problem nerešenog stanovanja
  3. Porodice koje imaju bolesne i hendikepirane osobe u porodici
  4. Porodice sa više dece u školi
  5. Domaćinstva iz udaljenih ruralnih područja koja imaju poteškoće na tržištu rada
  6. Manjinske porodice u teškoj socio-ekonomskoj situaciji

 

Ova donacija pružena je kao deo neposrednog odgovora na COVID-19 u okviru Projekta, ublažavanje uticaja humanitarne krize i zdravlja, kao i osnovna socijalna zaštita najugroženijih grupa, finansirana od strane Vlade Velikog vojvodstva Luksemburg, preko Lux-Dev. , u ukupnom iznosu od milion evra