MRSZ obavještava građane o tehničkoj grešci u vezi s mjerom 15, paketa za hitne slučajeve

Priština, 12 avgusta 2020
Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite obaveštava sve građane da se tokom pripreme i filtriranja lista obaveštenja sa SMS-om , o statusu vaše prijave za meru, 15 dogodila se jedna tehnička greška u kojoj je jednom broju korisnika, datuma 11.08.2020 poslan je jedan pogrešan SMS koji nije bio za njih namenjen. Sve ove porodice danas su tokom dana dobile još jedan drugi SMS koji objašnjava ovu tehničku grešku.
U slučaju za bilo kakve nejasnoće ili eventualne žalbe, stranke se mogu obratiti u Centru za Socijalni Rad u opštini u kojoj žive.
Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite ,kao odgovorna institucija za proces primene mere 15, izvinjava se i traži razumevanje zbog ovog propusta koji je mogao da izazove nezadovoljstvo među primaocima dotičnih SMS-ova.