SES predlaže Vladi minimalnu platu od 250 evra

Prvi put od 2011 godine, Ekonomsko-Socijalni Savet (SES) danas je predložio povećanje minimalne zarade, i to u iznosu od 250 eura.

Na današnjem sastanku SES-a, poslednjim za ovu godinu, kojim je predsedavao Ministar MRSZ-a Skender Rečica, razmatran je predlog Komisije za Finansije, Privredu i Privatizaciju, za povećanje minimalne zarade, na osnovu kriterijuma predviđenim Administrativnom Uputstvu o izmenama i dopunama Administrativnog Uputstva Br. 09/2013, za utvrđivanje kriterijuma za određivanje minimalne zarade.