KES i propozon Qeverisë pagën minimale 250€

Prishtinë, më 28 dhjetor 2017

Për herë të parë që nga viti 2011,  sot është paraqitur propozimi nga Këshilli Ekonomiko Social (KES), për ndryshimin e pagës minimale, rrjedhimisht për rritje të saj, në vlerë 250 euro.

Në takimin e sotëm, njëherit të fundit për këtë vit të KES, të drejtuar nga ministri i i MPMS-së, Skender Reçica, u bë shqyrtimi i propozimit të Komisionit për Financa, Ekonomi dhe Privatizim, për rritjen e pagës minimale, bazuar në kriteret e përcaktuara në Udhëzimin Administrativ për plotësim ndryshimin e Udhëzimit Administrativ nr.09/2013, për përcaktimin e kritereve për përcaktimin e pagës minimale.

Propozimi i paraqitur nga komisioni mori miratimin e të gjithë partnerëve të KES dhe i njëjti do t’i dërgohet Qeverisë për miratim.