Nadzorni Izvršnog Tela Inspektorata Rada (ITIR)g. Basri Ibrahimi danas je održao konferenciju za novinarima javnosti na Kosovu, gde je izveštavao o opštem stanju medija na Kosovu. Tokom ove konferencije, glavni inspektor Ibrahimi je najavio javnu publikaciju o više mesečnih inspektiranja, koja su inspektori rada izvrsili u različitim medijima na Kosovu, gde se navodi da situacija na prava radnika, uključujući i poštovanje ugovora o radu, neplaćanje na vreme, raspored produžavanje bili su među ključnim nalazima kod omedijskih radnika.

Uz jedno učešće socijalnih partnera, danas je održana redovna sednica Ekonomskog Socijalnog Saveta. Sastanak je otvoren od strane ministra Abrashi, koji je predstavio vitalnim pitanjima socijalno – ekonomske politike u zemlji, kao i socijalne i razvojne politike koje sprovodi Vlada Republike Kosova, odnosno Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite. Tokom ovog sastanka , predstavnici socijalnih partnera posebno su ispitivali o dostignućima i trendovima u oblasti radnih odnosa u javnim preduzećima, socijalne zaštite, zakonima koji proizilaze iz Skupštine Kosova i njihovo pravično i efikasno sprovođenj.