Abraši, posetu lokalne tekstilne kompanije

Danas ministar Rada i Socijalne Zastite ,Arban Abrashi zajedno sa Udruženja Kosova za Marketing Odeće i Obuce (KAMA) posetio je neke od kosovskih preduzeća, tekstilne proizvodnje u zemlji. U Peći ministar je posetio kompaniju Artatex , koja je u jednoj godini uspelo utrostručiti broj zaposlenih i proširiti se i na drugim lokacijama u zemlji.