Zamenik / ministra MRSZ z. Safet Kamberi odrzao je informativni sastanak sa rukovodiocima Udruženja Kosovskih Penzionera

Zamenik ministra Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite g Safet Kamberi, u pratnji direktora penzionog Departementit g MRSZ. Bahri Xhaferi, održao je jedan sastanak sa reprezentativnim karaktera sa predstavnicima Udruženja Penzionera Kosova, na čelu sa gospodinom Shaban Kajtazi, gde je i blisko informisan o situaciji o i opšteg stanja penzionera.