Zamenik / ministra MRSZ g.Safet Kamberi učestvuje na regionalnoj konferenciji “Povećanje Socijalnih Ekonomskih Preduzeća u Jugoistočnoj Evropi”

Zam/ministra Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite g.Safet Kamberi, učestvuje na regionalnoj konferenciji “Povećanje socijalnih ekonomskih preduzeća u jugoistočnoj Evropi”, organizovano od Vlade Slovenije u saradnji sa Evropskom komisijom i partnerskih zemalja.