Zv/ministri i MPMS-së z.Safet Kamberi po merr pjesë në konferencën regjionale “Rritja e ndërrmarrjeve sociale ekonomike në Evropën Juglindore”

Zëvendësministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale z. Safet Kamberi, po merr pjesë në konferencën regjionale “Rritja e ndërrmarrjeve sociale ekonomike në evropën juglindore” e organizuar nga qeveria sllovene në bashkëpunim me Komisionin Evropian dhe vendet partnere.
Zv/ministri Kamberi po përfaqëson Republikën e Kosovës në mesin e të gjitha vendeve të rajonit.

Qëllimi kryesore i konferencës është rritja e ndërrmarrjeve sociale në vendet e rajonit të Evropës Juglindore.

Konferenca synon të siguroj një platformë për shkëmbimin e eksperiencave publike dhe private të evropës për zhvillimin e ndërrmarrjeve të ekonomisë sociale në Evropën Juglindore për krijimin e lidhjeve dhe një strategjie të përbashkët të rajonit.