Zamenik/ministra Kamberi prisustvovao je danas u završetku projekta “Razvoj inovacija i preduzetništva” u Istoku

Zamenik /ministra Rada i Socijalne Zaštite, Safet Kamberi danas je učestvovao u uspešnom završetku projekta “Razvoj inovacije i preduzetništva u pograničnom regijonu Kosovo – Crna Gora”. Projekat je sufinanciran sa EU-om i imao je za cilj finansiranje najboljih ideja koje stvaraju mogućnosti za samozapošljavanje za mladih iz Dukađinskog regiona.