Zamenik Ministra, g. Fatmir Shurdhaj posetio je Porodice Palih Boraca , Veterane i Invalide OVK

Kao i prethodnih godina i ove 2013 g., Vlada Republike Kosova je dodelila značajnu količinu sredstva za rehabilitaciju invalida, veterana OVK i porodica palih boraca. Trenutno na albanskoj obali , odnosno u Draču borave članovi porodica palih boraca, ratni invalidi i veterani OVK.

Da bi se upoznao sa uslovima smeštaja, Zamenik Ministra Rada i Socijalne Zaštite, g. Fatmir SHURDHAJ, u pratnji savetnika MRSZ-a, g. Viktor Mehana, posetili su ovu kategoriju turista koji borave na plažama Drača u Albaniji.

Zamenik Ministra g. SHURDHAJ se bliže upoznao sa uslovima hotela gde oni borave. On je rekao da kategorije proizašle iz rata, zaslužuju posebno poštovanje, i dodao da će se ova pomoć i u buduće nastaviti zato što ove kategorije zaslužuju dostojanstven tretman. Porodice palih boraca, ratni invalidi i veterani OVK, izrazili su zadovoljstvo i čast sa posetom g. Shurdhaj i posebno se zahvalili državnim institucijama Kosova za pokazanu pažnju.