Zakčljučuje se jedno mesečna kampanja informisanja Zakona o Sigurnost i Zdravlju na radu

Smatrano je nedovoljnim jedno mesečna kampanja senzibilnosti za objašnjenje i tačnog informisanja o značaju Propisima Zakona o Sigurnosti i Zdravlju na radu.Tako su konstatovali različiti panelisti, putem javne diskusije na zakčljučnoj konferenciji ove jedno mesečne kampanje, u organizovane od Ministarstva Rada i i Socijalne Zaštite, u saradnji sa Privrednom Komorom Kosova, Unija Nezavisnih Sindikata Kosova i Fondacija. Fridrih Ebert Stiftung
Tokom ove konferencije predsednik SNSK g. Haxhi Arifi, je navodio realne nedostace u privatnom sektoru o nedostatku saradnje u slučaju obaveštenja o slučajevima kada se krše prava radnika na osnovu Zakona o radu. On je takođe zatražio da š to pre imamo Zakon o Sindikalnom Organizovanju ,u kojem će se štititi prava radnika koja im sleduju po zakonu.
Dok g. Basri Ibrahimi, glavni inspektor Inspektorata Rada za Kosovo rekao je da jedno mesečna Kampanja imala je za cilj samo svestnost poslodavaca da obezbede jedan sigurniji ambijenat za zaposlene, ali ponovo naglasujem da ovo nije zagovornik kazni protiv biznisa, ali da bi se postiglo što više o samoznanju i informacija od strane poslodavaca o pravima i obavezama koja utvrđuje Zakon o Bezbednosti i Zdravlje na Radu.
“Na osnovu Zakona poslodavac je obavezan, da sve troškove lečenja treba da snosi sam na njgov teret, ali oni mogu da koštaju mnogo, mogu koštati i na hiljadama evra, zavisi od povrede radnika, prema zakonu je predviđeno da ukoliko je bilo povrede na radnom mestu,radniku sleduje,ima pravo na

90 dana lekarskog bolovanja i na 70% od plate i drugih troškova a da ne govorimo o kazni od strane Inspektoeata Rada , ja verujem da u nijednoj kompaniji ,možda sa malim izuzetkom su obično velike kazne , jedna kazna može da dostigne i do 35 hiljada evra “, rekao je g. Basri Ibrahimi.
U međuvremenu predstavnica Fondacije Friederich Ebert Stiftung gosp. Besa Luzha ,koja je u velikoj meri pozdravljena od strane prisutnih panelista za organizovanje i ozbiljnost ove konferencije, je naglasila činjenicu da ovaj zakon povećava produktivnost, povećava samosvestnost i takođe zadovoljstvo radnika na radnom mestu i istovremeno štiti radnika, njegovo zdravlje od razni rizicima u kojima mogu da upadaju na radnom mestu.
Ova informativna kampanja za senzibilnost o pravima poslodavaca i posloprimalaca o Zakonu o Sigurnosti i Zdravlju na radu je bila lansirana od 3. juna ove godine, koja je emitovana 30 uzastopnih dana u televizijskih spotova.