Zam ministar Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite g. Fatmir Shurdhaj dočekao je na sastanku s’poznavanja jednu Tursku Delegaciju

Zam / ministar Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite g. Fatmir Shurdhaj u društvo od direktora Direktorijata za Socijalnu Zaštitu, g Muhamet Gjocaj je razvio jedan sastanak spoznavanja sa Turskom delegacijom koju je predvodio general direktor Kompanije Distribucije i Snabdevanje Energije (KDSE) g.Vedi Yesilkilic i drugi predstavnici iz Turske Ambasade na Kosovu.
Tokom sastanka, zam / ministar Shurdhaj je informisao prisutne o ​​delooblasti koje vrši Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, sa posebnim naglaskom na pitanja zapošljavanja, oblasti socijalne usluga, pružanje stručne obuke za različite posaotražioce, usluge za penzionere i mnogih složenijih oblasti koja i dalje nastavljaju biti izazovi i problemi za različitih departmana koje upravlja MRSZ.
Cilj ovog sastanka sa strane Turske delegacije istaknuto je, da je početno najava o problemima koji opterećuju uglavnom ovo ministarstvo a onda vidieti mogućnost realizacije moguće pomoći nekog projekta čiji je cilj dobrobit građana u stanju socijalne potrebe.
Zam / ministar Shurdhaj vezano sa politikama o zapošljavanju rekao je, da pitanje nezaposlenosti i dalje ostaje jedan od glavnih izazova za MRSZ iako se smatra, prema njemu,da je urađeno, jedan zadovoljavajući napredak u tom pravcu i dobrom saradnjom koju ima MRSZ sa međunarodnim institucijama pominjujuci nekoliko projekata i programe , EU-je kao što su projekat EZ “Lepo Kosovo ” projekat “Javni radovi ” i mnoge druge projekte koje imaju za cilj razvoj zapošljavanja u svim opštinama Kosova .
Takođe, tokom sastanka je rekao da MRSZ u skladu odgovornost koje ima u okviru Vlade Republike Kosovo, posebnu pažnju posvećuje i građanima sa posebnim potrebama, bez obzira na nacionalnu pripadnost, veroispovest, pol i rasu, od dece do starijih osoba bez porodične zaštite. Pruža se Zaštita dece u različitim oblicima kao što su starateljstvo, usvajanje,hraniteljski smeštaj , stambeni smeštaj i drugih oblika zaštite.