G. Skender Rečica, zvanično prihvata dužnost Ministra Rada i Socijalne Zaštite

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite organizovalo je danas ceremoniju primo-predaje mandata bivšeg Ministra, Safet Kamberi i novog Ministra, Skender Rečica.

Tokom ovog sastanka, bivši Ministar Kamberi čestitao je g. Rečici novu funkciju, obavještavajući ga o dostignućima i izazovima koji očekuju ovo ministarstvo, i istovremeno učinio je predaju mandata ministra.