Udhëzimi Administrativ Nr. 01/ 2017, për formën dhe përmbajtjën e librezës zyrtare identifikuese si dhe mënyrat e mbajtjës së regjistrit për personat paraplegjik dhe tetraplegjikVersion
Download57
Stock
Total Files1
Size769.05 KB
Create Date26/05/2024
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ Nr. 01/ 2017, për formën dhe përmbajtjën e librezës zyrtare identifikuese si dhe mënyrat e mbajtjës së regjistrit për personat paraplegjik dhe tetraplegjik


FileAction
Udhëzimi Administrativ nr. 01-2017.pdf  Download  

Download