Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 03/ 2017, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ Nr. 08/2010, për procedurat administrative të kthimit të pagesave nga shfrytëzuesit e skemës së ndihmës sociale, të fituara pa bazë ligjoreVersion
Download48
Stock
Total Files1
Size1.26 MB
Create Date16/08/2022
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 03/ 2017, për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ Nr. 08/2010, për procedurat administrative të kthimit të pagesave nga shfrytëzuesit e skemës së ndihmës sociale, të fituara pa bazë ligjore


FileAction
Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr. 03-2017.pdf  Download  

Download