Udhëzim Administrativ për rregullimin dhe përcaktimin e kritereve dhe procedurave për regjistrimin e organizatave sindikale


FileAction
Udhëzim Administrativ për rregullimin dhe përcaktimin e kritereve dhe procedurave për regjistrimin e organizatave sindikale.pdf  Download  

Download