Održana je Godišnja konferencija MRSZ-a na Svetski Dan Borbe Protiv Dečijeg Rada

Povodom Svetskog Dana Borbe Protiv Dečijeg Rada, Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, u ime Kosovskog Komiteta za Sprečavanje i Suzbijanje Dečijeg Rada, održala je Godišnju Konferenciju o Dečijem Radu.

Da raspravljaju o obvezama vladinih institucija u rešavanju dečijeg rada u periodu 2013-2014 i prioritete za 2014-2015 godinu, na konferenciji su bili pozvani predstavnici institucija centralnog i opštinskog nivoa, predstavnici socijalnih partnera i civilnog društva. Takođe, je predstavljen izvještaj o sprovođenju Akcionog Plana za sprečavanje i suzbijanje dečijeg rada u 2013 godini.

Glavni cilj ovog izveštaja je da se stvori pogodno okruženje za sprečavanje i suzbijanje dečijeg rada i hitna primena intervencije za sprečavanje uključivanja dece u opasnisti i povlačenje uključene dece u najgorim oblicima rada.

Savetnik za Socijalna Pitanja u MRSZ, g. Behdžet Gadžići je rekao da cilj ove konferencije je raspravljanje o rešavanju dečjeg rada u prošloj godini, diskusija o izazovima i prepoznavanju mogućnosti za jačanje intervencije od strane svih relevantnih aktera. G. Gadžići takođe je dodao da je Ministarstvo, zajedno sa UNICEF-om, pokrenula jedno istraživanje u vezi sa opštim informacijama o opasnim oblicima dečijeg rada i izveštavanje njihovog tačnog broja.

Lindita Boštrakaj, direktor ILO- IPEX na Kosovu, je rekla da njihov zajednički prioritet sa Ministarstvom Rada i Socijalne Zaštite, za naredne godine je mobilizacija opštinskih struktura.

Drugi prioritet, prema njenim rečima, je jaćanje svesti u obrazovnim politikama, politikama zapošljavanja i zaštite dece.

Konferencija je nastavila rad sa prikazivanjem dokumentarnog filma gde su predstavljena dostignuća i nedostaci jednog oblika dečijeg rada.