Svetska Banka podržava Reforme Ministra Rečice

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rešica, primio je na sastanku predstavnike Svetske Banke, na čelu sa Marco Mantovanelli, Menadžer Svetske Banke za Kosovo i Makedoniju u Regionu Evrope i Azije i njegov tim.

Ministar Rečica je obavestio je predstavnike Svetske Banke o trenutnim angažovanjima MRSZ-a io napretku reforme penzijskog sistema u Republici Kosova, gde je rekao da se planiraju potpune pravne reforme i reforme usluga koje se pružaju.

“Veoma smo posvećeni tome da do kraja godine imamo Koncept Dokument o Penzijskoj Reformi, koji osim što predviđan izradu novog zakona o penzijama, uključuje i reformu usluga “, rekao je Rečica.

Takođe, Ministar je pokazao naporima MRSZ-a na poštovanju prava radnika, gde je rekao da je MRSZ poslala Vladi na odobrenje Koncept Dokument novog Zakona o Radu koji će regulisati niz pitanja vezanih za radnička prava.

U tom kontekstu, Ministar je rekao da će se posebno značaje dati porodiljama, gde je predviđeno da se njihova prava tretiraju posebnim zakonom i po prvi put se predviđa da se primenjuje roditeljsko odsustvo.

Od predstavnika Svetske Banke, Ministar je dobio potvrdu o nastavku potpune podrške reformama i inicijativama koje su preduzete, kao i za zajedničku koordinaciju pitanja za koja MRSZ treba pomoć.