Rečica: Povećanje zaposlenosti zahteva pravnu reformu i modernizaciju službi za zapošljavanje

Priština, 28 maja 2019

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica učestvovao je na konferenciji Svetske Banke “Kako zajedno raditi na poboljšanju mogućnosti za zapošljavanje mladih na Kosovu”.

Na ovoj konferenciji, ministar je govorio o posvećenosti MRSZ-a za povećanje nivo zaposlenosti u zemlji, posebno u pogledu zapošljivosti mladih ljudi. On je naglasio da je plan zapošljavanja mladih predvidio specifične ciljeve za zapošljavanje mladih, fokusirajući se na stručno obrazovanje i obuku za ugrožene mlade, žene i ugrožene grupe.

“Da bi se povećala zapošljivost u zemlji, trebalo bi stvoriti neke preduslove, bilo pravne tako i tehničke reforme, tako da je MRSZ u ovom periodu sprovelo niz pravnih reformi i modernizacije pružanja usluga”, rekao je Rečica.

Na kraju,ministar Rečica zajedno sa direktorom Svetske Banke za Kosovo, Marco Mantovaneli, podelio je nekoliko nagrada za studente i mlade koji su učestvovali u takmičenju Svetske Banke za svoje ideje i nade o tranziciji sa studijama na svet zapošljavanja.