Rečica u Tirani: Region raditi više na integraciji manjinske zajednice

Tirana, 27 oktobra 2020

Ministar Rečica učestvovao je danas na Ministarskom sastanku zemalja Zapadnog Balkana, za integraciju Roma u društvo, u okviru Berlinskog Procesa, koji ovog puta organizuje Vlada Republike Albanije, uz podršku Saveta za Regionalnu Saradnju (SRS )

Ovaj ministarski sastanak bilo je dobra prilika da se naglasi angažovanje i posvećenost Vlade Republike Kosovo u cilju sprovođenja Deklaracije o Partnerima Zapadnog Balkana za integraciju Roma, Aškalija i Egipćana u društva naših zemalja.

Rečica je informisao učesnike ovog ministarskog sastanka o konkretnim koracima koje je Vlada Kosova preduzela u sprovođenju Deklaracije Partnera Zapadnog Balkana za integraciju Roma, odnosno uspostavljanju Tehničke grupe za zaštitu od diskriminacije zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, koja je takođe odgovorno za sprovođenje odgovornosti koje proizilaze iz Deklaracije o Partnerstvu Zapadnog Balkana o integraciji Roma, u okviru procesa proširenja Evropske Unije.

„Mi smo kao društvo odgovorni za uključivanje zajednica u sistem stručnog obrazovanja i osposobljavanja, kako bismo potom imali pristup tržištu rada“, rekao  je ministar Rečica i nastavio  je da u pogledu integracije u zapošljavanje već evidentno da se  Kosovo suočava sa velikom nezaposlenošću. „Ovu situaciju je dodatno zakomplikovala Pandemija Covid-19“, rekao je.

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite takođe će sa svojim programima Aktivnih Mera Tržišta Rada, koji je već́ započeo, ove godine, proporcionalno biti uključeni u sve zajednice i to u svojim opštinama: u Stručno Obrazovanje, Javni Rad,  Praksa na Radu  itd. „Ovom prilikom pozivam članove zajednica Roma, Aškalija, Egipćana da se registruju na Kancelarijama za Zapošljavanje, kako bi koristili javne službe za zapošljavanje, u kom slučaju će imati koristi od Aktivnih Mera Tržišta Rada koje im nudi “, rekao  je ministar Rečica.

On je takođe naglasio da je tokom 2019 i 2020 god. Vlada Kosova podržala zajednice Roma, Aškalija i Egipćana u izgradnji kuća, gde je bilo u izgradnji oko 170 kuća i takvi projekti će se nastaviti i u budućnosti, tako da bi svaki građanin  imao  krov  nad glavom.

Da bi povećalo dobrobit građana, Vlada Kosova je odobrilo Koncept Dokumenat  o Socijalnoj Pomoći, kao jedinom programu socijalne zaštite u zemlji i u ovom slučaju će koristiti zajednici Roma, Aškalija i Egipćana, jer im nudi veću socijalnu zaštitu i ne dozvoljava diskriminaciju na osnovu kriterijuma davanja.

Na kraju svog govora g. Rečica naglasio je da je neophodno vreme da se kao region posveti veliko zalaganje kako bi se učinilo najbolje za integraciju Roma, Aškalija i Egipćana u društva .