Ministar Rečica učestvovao je na Forumu “Nedostatak Kvalifikovane Radne Snage,

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica, prisustvovao je poslovnom forumu sa temom “Nedostatak Kvalifikovane Radne Snage, Izazov za Preduzeća”, organizovano od Privredne Komore Kosova u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ.

U ovom forumu ministar Rečica predstavio je izazove zapošljavanja na Kosovu, sa posebnim naglaskom na izazov zapošljavanja mladih, nedostatak kvalifikovane radne snage i istraživanje o potrebama tržišta rada.